Kopping

Kopping er en gammel kinisisk behandlingsmetode. Ved å lage vakum i kopper som man setter på huden, stimuleres det området som koppen står.

Der hvor koppen står blir det en økt blodgjennom-strømning, og kopping kan brukes som massasje ved at man beveger på koppene. De kan også stå stille over kun ett område eller settes over akupunkturpunkter for å oppnå punktenes funksjoner.

Kopping er mest brukt ved muskelplager, som f.eks smerter og stivhet i nakke og rygg. Tidligere brukte man kopper laget av bambus. I dag brukes kopper av plast eller glass.