Akupunktur er den mest benyttede formen for alternativ behandling i Norge i dag.

Det er et gammelt medisinsk system utviklet i Kina. Akupunktur er basert på at energi sirkulerer i kanaler. Ved plager stimulerer akupunktøren punktene i meridianene med nåler. Dette innvirker på energisirkulasjonen i kroppen, og gjenoppretter kroppens balanse.

Akupunktur gir håp for rusmisbrukere

Rusmisbrukere er en sårbar gruppe, som ofte blir oversett i helsevesenet. Akupunktur er et verktøy som gir håp for de som sliter med rusproblematikk. Akupunktur har vist seg som en god behandlingsmetode mot abstinens, angst og stress.

Akupunktur

Akupunktur blokkerer stress hormoner

Akupunktut ser ut til å redusere utskillelse av stresshormoner. Kanskje akupunktur kan være en behandling å tenke på når hverdag og jobb igjen kjennes på kroppen?

Medisinsk akupunktur

I medisinsk akupunktur baserer behandler seg på vestlig medisinsk forståelse av helse og sykdom, og legger vekt på behandling som har vitenskapelig dokumentert effekt. Akupunktur brukes som et av flere verktøy i behandlingen. Dette brukes stort sett ved smertetilstander og stivhet i muskel og skjelett.

Velg en Akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen.

Her finner du Akupunkturforeningen >>

 

IMS / Intra muskulær stimuli

IMS er en egen akupunkturteknikk som er utviklet i nyere tid mellom Østen og Vesten. Akupunkturmetoden fokuserer på behandling direkte i muskulaturen, hvor nålingen rettes mot de områdene hvor musklene har ubalanse. IMS gir umiddelbar effekt og nålene blir ikke stående i
muskuklaturen, men taes ut så fort muskelen er stimulert. Henrik Nerdrum Bakke har over flere år spesialisert seg innen rygg, nakke og skuldre problematikk, men behandler ubalanser relatert til hele kroppen.

Termografi / Henrik N. Bakke

Det kan benyttes varmesøkende kamera i behandlingen (termografi), som gir deg helhetlig bilde av kroppens blodsirkulasjon. Bildene viser hvor kroppen mangler sirkulasjon, smertesammenhenger og hvor årsaken til smerten kommer fra. Varmebildene viser derfor tydelig hvor behandlingen bør utføres for Akupunktøren, og samtidig gir de deg som pasient en oversikt som tydelig viser endringer før og etter behandligen. Bildene er ufarlige for kroppen, og er relativt billige å bestille.