Akupunktur er den mest benyttede formen for alternativ behandling i Norge i dag.

Det er et gammelt medisinsk system utviklet i Kina. Akupunktur er basert på at energi sirkulerer i kanaler. Ved plager stimulerer akupunktøren punktene i meridianene med nåler. Dette innvirker på energisirkulasjonen i kroppen, og gjenoppretter kroppens balanse.

Akupunktur gir håp for rusmisbrukere

Rusmisbrukere er en sårbar gruppe, som ofte blir oversett i helsevesenet. Akupunktur er et verktøy som gir håp for de som sliter med rusproblematikk. Akupunktur har vist seg som en god behandlingsmetode mot abstinens, angst og stress.

Akupunktur

Akupunktur blokkerer stress hormoner

Akupunktut ser ut til å redusere utskillelse av stresshormoner. Kanskje akupunktur kan være en behandling å tenke på når hverdag og jobb igjen kjennes på kroppen?

Medisinsk akupunktur

I medisinsk akupunktur baserer behandler seg på vestlig medisinsk forståelse av helse og sykdom, og legger vekt på behandling som har vitenskapelig dokumentert effekt. Akupunktur brukes som et av flere verktøy i behandlingen. Dette brukes stort sett ved smertetilstander og stivhet i muskel og skjelett.

Velg en Akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen.

Her finner du Akupunkturforeningen >>